ycxg

YC0006

  • Manual folding roof tent

    म्यानुअल तह छत पाल

    डेरा मोडेल: YC0006-01 खुला आकार: 310 सेमी * १cm० सेमी * १२6 सेमी
    डेरा मोडेल: YC0006-02 खुला आकार: 310 सेमी * 160 सेमी * 126 सेमी
    सुविधाहरू: बिभिन्न मोडल आकार SUV का लागि उपयुक्त / २-। व्यक्तिको लागि उपयुक्त